Γεννήθηκα στο Ηράκλειο Κρήτης.

Το 1997 αποφοίτησα με άριστα από το  Akto College  στο τμήμα αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων και διακόσμησης και το 1998 απέκτησα τον τίτλο του bachelor of arts degree στο interior design από το Middlesex University.  Παράλληλα με τις σπουδές μου, δούλεψα για ένα χρονικό διάστημα, στο αρχιτεκτονικό γραφείο του Πάνου Κόκκορη (μελετητή του πολιτιστικού κέντρου Ηρακλείου ).

Κλείνοντας τον κύκλο των σπουδών μου, μετακόμισα στο Ηράκλειο Κρήτης και δούλεψα για ένα χρόνο στο αρχιτεκτονικό γραφείο του Νίκου Σκουτέλη και Φλάβιο Ζανόν.

Στην πορεία  δραστηριοποιήθηκα ως ελεύθερη επαγγελματίας στον χώρο της αρχιτεκτονικής εσωτερικού χώρου και διακόσμησης. Το 2001 μετακομίζω στην Αθήνα και συνεργάζομαι με το αρχιτεκτονικό γραφείο (architecture and design)  του Νίκου Χιωτάκη – Σπύρου Διβάρη .

Επίσης, δίδαξα στο πρώτο έτος του Αkto College  για δυο χρόνια (2002-2003), (2003-2004) γραμμικό, αξονομετρικό και προοπτικό σχέδιο.

Από το  2012 είμαι πλέον, μόνιμα στην Κρήτη  και εργάζομαι ως ελεύθερος επαγγελματίας, στον χώρο της αρχιτεκτονικής εσωτερικού χώρου και διακόσμησης.

Save